Ο Σκοπός μας

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο porphyriosbooks.gr δημιουργήθηκε για να διευκολύνει εκείνους που ζητούν έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση για τα βιβλία που αναφέρονται στο βίο και τη διδασκαλία του συγχρόνου Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Κυρίως προβάλλει τα βιβλία που εξεδόθησαν με την μέριμνα και την έγκριση του Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, αλλά και από άλλους εκδότες, εφόσον έχει ελεγχθεί κατά το εφικτόν ότι εκφράζουν το πνεύμα του ευαγγελίου και το βίωμα του Αγίου Πορφυρίου.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους συνεργάτες οι οποίοι εθελοντικά ετοίμασαν την παρουσίαση των βιβλίων στο διαδίκτυο, αρχικά στην ιστοσελίδα http://www.porphyrios.net/ καθώς και στους συνεργάτες, που επίσης εθελοντικά, έθεσαν σε λειτουργία τις σχετικές με τον Άγιο Πορφύριο ιστοσελίδες: http://www.porphyrios.gr/ και https://www.porfyrios.gr/. Η καθεμιά από τις ιστοσελίδες αυτές έγινε για να διευκολύνει τον συνάνθρωπο να πλησιάσει και να αντιληφθεί καλύτερα το πνεύμα της ελευθερίας, της συγγνώμης, της χαράς και της αγάπης που αποπνέει η ζωή και η διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου.